Bài đăng

KIỂM TRA 1 TIẾT SINH HỌC 9 HỌC KÌ I

KIỂM TRA 1 TIẾT SINH HỌC 9 HỌC KÌ I
THỰC HÀNH: QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ
Thờigian: 45 phút
I/ Ý thức: 3 điểm
1.Tinh thần làm việc
2.Ý thức kỉ luật
II/ Thựchành: 7 điểm
1.Từng Hs quan sát hình ảnh Nhiễm sắc thể và vẽ hình Nhiễm sắc thể (cấu tạo NST tại kì giữa và các hình dạng khác nhau của NST (4đ)
2.Trình bày cơ chế xác định giới tính ở người? Việc sinh con trai hay con gái là do ai quyết định? (3đ)
>> TÀI LIỆU THAM KHẢO: sach bai tap tieng anh sach luyen nghe tieng anh sach truyen tieng anh

Đề thi môn Lịch sử 9 Học kì I

Đề thi môn Lịch sử 9 Học kì I
I . Trắc nghiệm (2 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1: Nguyên nhân cơ bản nhất khiến Mĩ phát triển mạnh mẽ trở thành nước chiếm ưu thế tuyệt đối ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai?
    A.Nhờ bóc lột các nước thuộc địa.
    B.Có nhiều tài nguyên thiên  nhiên.
    C. Dựa vào thành tựu khoa học- kĩ thuật, điều chỉnh cơ cấu sản xuất hợp lí, cải tiến kĩ thuật.
     D. Cho các nước trên thế giới lấy lãi.
Câu 2: Cộng đồng Châu Âu (EC) ra đời vào năm nào?
     A : 1951  B: 1957   C: 1965    D: 1967
Câu 3: Nội dung quan trọng nhất của hội nghị I-an-ta là?
     A: Bàn về phân chia nước Đức sau chiến tranh.
     B: Bàn về kế hoạch tiêu diệt phát xít Đức.
     C: Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô- Mĩ.
     D: Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Anh, Mĩ, Liên Xô sau chiến tranh.
Câu 4:  Kế hoạch Mac-san được tiến hành vào thời gian nào?
     A: 1945      B:1947      C: 1948    D: 1950
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1 (2 điểm ): Vì sao sau Chi…

Đề thi Học kì II môn Lịch sử 8

Đề thi Học kì II môn Lịch sử 8
I . Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy hoàn thành bảng thống kê sau về tên các nhà cải cách và nội dung  của đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX:
...........................................     Xin mở cửa biển Trà Lí(  Nam Định)
Định Văn Điền ....................................................................
...........................................     Chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao.
Nguyễn Lộ Trạch ......................................................................
II/ Tự Luận( 8 điểm)
Câu 1 : (3 điểm) Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra các đề nghị cải cách?
Câu 1: (5 điểm) Nêu nội dung chính sách kinh tế của Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam? Hậu quả của chính sách đó?
>> TÀI LIỆU THAM KHẢO: sach tieng anh giao tiep sach tu hoc tieng anh sach tu hoc tieng han

Đề thi môn Lịch sử 8

Đề thi môn Lịch sử 8
I/ Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn đáp án đúng
câu 1: Lãnh đạo nghĩa quân đốt cháy tàu Esperan của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông là:
a. Nguyễn Tri Phương
b. Hoàng Diệu
C. Nguyễn Trung Trực
d. Trương Định
Câu 2: Hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên triều đình Huế kí kết với thực dân Pháp là:
a. Hiệp ước Nhâm Tuất
b. Hiệp ước Hác măng
c. Hiệp ước Giáp Tuất
d. Hiệp ươcs Patơnốt
Câu 3: Người chỉ đạo vụ biến kinh thành Huế tháng 7 năm 1885 và thay mặt vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương là:
a. Phan Thanh Giản
b. Nguyễn Tri Phương
c. Phan Đình Phùng
d. Tôn Thất Thuyết
Câu 4: Người mà thực dân Pháp ví là "Hùm xám Yên Thế" là ai?
a. Tôn Thất Thuyết
b. Hoàng Hoa Thám
c. Phạm Bành
d. Nguyễn Thiện Thuật
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1 (4 điểm)
Phân tích nguyên nhân xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp? Âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của Pháp bước đầu thất bại như thế nào?
Câu 2 (4 điểm)
Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cầ…

ĐỀ THI HK I MÔN LỊCH SỬ 6

ĐỀ THI HK I MÔN LỊCH SỬ 6
PHẦN I - TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1: Người nguyên thủy mở rộng vùng cư trú xuống  đâu?
A.Ven đồng bằng                                     C. Ven sông
B.Đồng bằng bắc bộ                                 D. Miền núi
Câu 2: Cư dân của văn hóa Đông Sơn gọi là gì?
A.Lạc Việt                                               C. Văn Lang
B.Âu Lạc                                                  D. Việt Lạc
Câu 3: Nhà nước Văn Lang ra đời vào thế kỉ nào?
      A .Thế kỉ IV TCN                                    C. Thế kỉVI TCN
      B.Thế kỉ V TCN                                       D. Thế kỉ VII TCN
Câu 4: Ai là nguồi đứng đầu nhà nước Văn Lang?
A.Vua Hùng.                                            C. Vua.
B.Hoàng đế.                                              D. Hoàng thượng.
PHẦN II-TỰ LUẬN(8 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Thuật luyện kim ra đời có ý nghĩa gì?
Câu 2(2,5 điểm): Những nét mới về tình hình  xã hội của cư dân Lạc Việt…

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KI I . GDCD8

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KI I . GDCD8
I. Phần lý thuyết
Câu 1: Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Hãy nêu 4 việc làm góp phần xây dựng nếp  sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
Câu 2: Hãy kể lại 1 tấm gương tự lập trong cuộc sống mà em biết( 6-8 câu)? Em có suy nghĩ gì về những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập và trong cuộc sống?
Câu 3: Để trở thành người có tính tự lập, học sinh cần rèn luyện như thế nào?
Câu 4: Thế nào là lao động tự giác và lao động sáng tạo? Nêu 4 việc làm của học sinh thể hiện tính sáng tạo trọng học tập và cuộc sống.
Câu 5: Tại sao cần phải lao động tự giác và  sáng tạo? Theo em trong học tập mà thiếu đi sự sáng tạo sẽ gây ra hậu quả gì?
II. Phần bài tập:
Ôn các bài tập trắc nghiệm và tự luận của các bài 9,10,11
>> TÀI LIỆU THAM KHẢO: sach tieng anh sach tieng han sach toeic

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 6

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 6
A. Văn học
1. Nội dung ôn tập :
¬- Truyện truyền thuyết
- Truyện cổ tích
- Truyện ngụ ngôn
- Truyện cười.
2. Yêu cầu :
- Nắm được định nghĩa các thể loại.
- Kể tên các văn bản đã học.
- Tóm tắt văn bản.
- Nêu ý nghĩa truyện.
- Nắm được ý nghĩa các chi tiết tưởng tượng.
- Cảm nhận về nhân vật.
B. Tiếng Việt
1. Nội dung :
- Chữa lỗi dùng từ
- Danh từ
- Cụm danh từ
- Động từ
- Cụm động từ
- Số từ, lượng từ
- Chỉ từ
2. Yêu cầu :
- Nắm được khái niệm
- Đặt câu.
- Chỉ ra các đơn vị tiếng Việt trong đoạn văn bản.
C. Tập làm văn
1. Kể chuyện đời thường
- Đề bài : Kể về một người thân của em (ông bà, bố mẹ, anh chị…)
2. Kể chuyện tưởng tượng
- Đề 4, 5 - SGK - trang 134
>> TÀI LIỆU THAM KHẢO: giao trinh tieng han so cap giao trinh tieng trung co ban sach hoc tieng han co ban